top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene voorwaarden

1.1 Aankoop en reservatie

Elke bestelling, aankoop, reservatie of overeenkomst betekent de kennisname en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de klant. Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook niet stilzwijgend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen.


De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling of reservatie, hetzij via de website of e-mail. 

1.2 Prijs

Ennah behoudt zich het recht voor om de prijs op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De op het ogenblik van de aankoop op de website geafficheerde prijs zal van toepassing zijn op de aankoop. Ennah zal zich naar best vermogen inspannen om de service te leveren en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de service op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, zonder dat dit aanleiding zal geven tot enig recht voor de klant op vergoeding of terugbetaling van een reservatie of aankoop.

1.3 Overmacht

Klei is een natuurlijk product en hierdoor kan het uitzonderlijk gebeuren dat een creatie het bakproces niet overleeft en/of gebarsten is. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en heeft niets te maken met hoe de workshop gegeven wordt of hoe de afwerking gebeurd door Ennah.

 

Tijdens workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

2. Annulatievoorwaarden

We raden je aan om de annuleringsvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je inschrijft voor een workshop. Het is belangrijk om te begrijpen welke kosten er mogelijk in rekening worden gebracht bij annulering. Je begrijpt dat we bij een reservatie rekenen op je aanwezigheid. We streven ernaar om een eerlijk en transparant annuleringsbeleid te hanteren.

We begrijpen dat het soms nodig kan zijn om een workshop te annuleren vanwege onverwachte omstandigheden of ziekte. Gelieve niet naar een workshop te komen als je ziek bent of symptomen hebt, zodat iedereen in een prettige en veilige sfeer kan vertoeven. 

Om een goede verstandhouding te garanderen, zijn er enkele annuleringsvoorwaarden opgesteld:

Annulering door de deelnemer

Wanneer je zelf verhinderd bent, kan je je inschrijving annuleren tot 1 maand voor de start van de workshop. Het inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort mits afhouding van een administratiekost van 25 euro.

Indien je minder dan 1 maand voor de start van de workshop annuleert wordt het cursusgeld enkel en alleen terugbetaalt, mits afhouding van een administratiekost van 25 euro, indien iemand anders je plaats inneemt.

Annulering door deelnemer van een private workshop

Wanneer je een groepsworkshop reserveert bij ons, houden we deze specifieke datum en tijd speciaal voor jou en jouw groep vrij. Dit betekent dat we andere potentiële deelnemers afwijzen en de nodige materialen aankopen en voorbereiden om jou een geweldige ervaring te bieden.

 

Gezien het bovenstaande is het belangrijk om op de hoogte te zijn van ons annuleringsbeleid voor de groepsworkshops.

 

Bij de reservering van een groepsworkshop via e-mail of bericht, ga je automatisch akkoord met de kennisname en aanvaarding van onze algemene voorwaarden.


Voor annuleringen die meer dan 6 weken voorafgaand aan de geplande workshopdatum worden ontvangen, brengen wij geen kosten in rekening en bieden wij een volledige terugbetaling van het betaalde voorschotbedrag.

Voor annuleringen die minder dan 6 weken voor de geplande workshopdatum worden ontvangen, wordt het volledige voorschotbedrag in rekening gebracht en zal er geen restitutie worden verstrekt.

Annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail.

 

In geval van overmachtssituaties of noodsituaties, kunnen we uitzonderingen overwegen op ons standaard annuleringsbeleid. In dergelijke gevallen verzoeken wij je vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen om de situatie te bespreken.

 

​Annulering door Ennah

Het kan voorkomen dat ik genoodzaakt ben om een workshop te annuleren of verplaatsen vanwege ziekte, onvoorziene omstandigheden of onvoldoende deelnemers.

Als we een workshop annuleren, stellen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en zullen we ons best doen om alternatieve data  aan te bieden als dat mogelijk is. Als je niet kunt deelnemen op de nieuwe datums, heb je recht op een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

3. Cadeaubonnen

De cadeaubonnen zijn één jaar geldig. We moedigen de ontvangers aan om binnen deze periode hun cadeaubon te gebruiken. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum is de cadeaubon niet langer inwisselbaar en vervalt het recht op gebruik ervan. De cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor een deelname aan een workshop, cursus of aankoop op de (web)shop.

Onze cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar. Ze kunnen alleen worden gebruikt door de persoon aan wie de bon is uitgereikt. We vragen de ontvangers om hun identiteit te verifiëren bij het inwisselen van de cadeaubon om misbruik te voorkomen. Een cadeaubon kan geweigerd worden bij misbruik.

We bieden geen terugbetaling voor cadeaubonnen. Zodra een cadeaubon is gekocht, kunnen er geen restituties worden verleend, zelfs niet als de bon niet wordt gebruikt of verloren raakt. Ook wanneer je een product van de webshop aankoopt of workshop reserveert, en om welke reden annuleert kan deze niet terugbetaald worden. 

4. Huisregels atelier

In het atelier streven we naar een omgeving waarin creativiteit kan floreren en deelnemers zich op hun gemak voelen. Om dit te bereiken, hechten we veel waarde aan een positieve werksfeer, netheid, orde en respect.

Deze elementen dragen bij aan een productieve en plezierige ervaring voor iedereen die ons atelier bezoekt. 

We verwachten dat deelnemers hun werkruimte schoon en opgeruimd houden. Na afloop van de workshop vragen we deelnemers om hun materialen en gereedschappen op te ruimen en hun werkgebied achter te laten zoals ze het hebben aangetroffen. 

PRIVACY & COOKIES

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Ennah is de enige eigenaar van de informatie die op deze site wordt verzameld. We zullen deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan anderen op een manier die afwijkt van wat in deze verklaring wordt vermeld.  Alle gegevens worden enkel gebruikt voor de inschrijving van een workshop of een aankoop op de webshop.  

Om jou een betere service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over jouw bezoek op onze website.

Dit wordt niet gebruikt met persoonlijk identificeerbare informatie (zoals de naam en het adres dat u ons geeft bij het plaatsen van een bestelling), maar als verzamelde informatie (groepsinformatie) die ons helpt meer te weten te komen over hoe mensen onze site gebruiken en erop reageren.

Payment Methods
Contact
bottom of page